Elektriciteit afgekeurd: de 5 grootste boosdoeners

Elektriciteit afgekeurd: de 5 grootste boosdoeners

Snap jij ook niets van het verslag van je afgekeurde elektrische installatie? Je bent zeker niet de enige. Nochtans is een goed begrip van dit document belangrijk om de omvang van de werken én de kosten in te schatten. We overlopen de vijf grootste boosdoeners, hoe je die oplost en de omvang van het prijskaartje.

Bij de verkoop van een woning is een elektrische keuring verplicht als de installatie dateert van vóór 1 oktober 1981. Zo weet je als koper waar je aan toe bent: of de installatie veilig is en of je nog kosten hebt om ze in orde te brengen.

Vraag jouw verslag vóór de verkoop

De koper moet volgens de wet het keuringsattest pas overhandigen aan de koper bij het verlijden van de akte. Maar voor die laatste is het dan natuurlijk al te laat. Daarom raden we elke koper aan om het keuringsverslag op voorhand op te vragen. Je kan ook in het compromis laten opnemen dat de verkoop niet doorgaat als blijkt dat de installatie niet goedgekeurd is.

Tijd voor het echte werk. We halen de vijf meest voorkomende fouten bij afgekeurde installaties aan.

Fout 1: elektrische schema’s ontbreken

Diagnose: Het gaat hier om het ééndraadschema (dat enkel de elektrische installatie weergeeft) en het situatieschema (het grondplan van de woning met daarop alle elektrische punten). Zonder die schema’s weet je bij problemen namelijk niet welke kring je moet afsluiten.

  • Oplossing: Je kan de schema’s zelf opstellen of vervolledigen. Of een elektricien inschakelen. De wet stelt op dat vlak geen eisen. Zolang het resultaat maar in orde is. Dat geldt trouwens voor de volledige elektrische installatie.
  • Kost: Geen evident karwei. En heel wat zoekwerk, afhankelijk van het aantal stroomkringen. Hoe meer onduidelijkheden en hoe meer stroomkringen, hoe hoger de prijs.

Fout 2: isolatiefout

Diagnose: Bij dit type fout vloeit er een kleine elektrische stroom van de geleider naar de aarde, bijvoorbeeld als gevolg van slecht geïsoleerde elektrische bedrading. Een zeer ernstige tekortkoming, met risico op brand en elektrocutie.

  • Oplossing: Het is lang zoeken om de locatie van de fout te bepalen. Om het zoeken te vergemakkelijken, wordt de installatie onder een zeer hoge spanning van 500 volt doorgemeten met een isolatiemeter.
  • Kost: Veel hangt af van waar het probleem zich situeert: in één onderdeel, een geleider of de hele kring? Dit type fout kan je veel geld kosten.

Fout 3: differentieelschakelaar ontbreekt

Diagnose: Een differentieel- of aardlekschakelaar maakt de elektrische installatie automatisch spanningsloos als er een bepaalde verliesstroom of lekstroom optreedt. Een cruciaal veiligheidselement van de installatie.

  • Oplossing: Er moet een differentieelschakelaar geïnstalleerd worden aan het begin van de elektrische installatie.
  • Kost: Te verwaarlozen. Een differentieelschakelaar is snel geïnstalleerd en heb je al vanaf ongeveer 100 euro.

Fout 4: probleem continuïteit aarding

Diagnose: De penaarding in de stopcontacten is niet of niet overal verbonden met de algemene aardpen. Ofwel is ze niet goed aangesloten, ofwel is ze helemaal niet aanwezig. Hierdoor kan je apparaten met een geleidende behuizing, zoals wasmachine en koelkast, niet veilig aansluiten.

  • Oplossing: Voor elk elektrisch toestel van beschermingsklasse 1 – check hiervoor het aardgat in de stekker – moet in een aarding voorzien worden. Voor dubbel geïsoleerde toestellen van beschermingsklasse 2 is geen aarding nodig.
  • Kost: Hoe meer stopcontacten niet geaard zijn, hoe hoger de kostprijs. Deze fout kan daardoor duur uitvallen. Want voor het correct plaatsen en aansluiten van een penaarding, is kap- en breekwerk vereist.

Fout 5: foutief ingebouwde stopcontacten en schakelaars in houten wanden

Diagnose: In houten wanden moeten stopcontacten en schakelaars ingebouwd worden in een speciaal daarvoor gemaakte inbouwdoos. Is dat niet het geval, dan is de elektrische installatie niet veilig.

  • Oplossing: Alle stopcontacten en schakelaars demonteren en correct opnieuw installeren. Dit is detailwerk waar heel wat tijd in kruipt.
  • Kost: Afhankelijk van het aantal foutief ingebouwde stopcontacten en schakelaars.

Wat als de elektrische installatie van je droomwoning is afgekeurd?

Een ongelooflijke afknapper? Het is vooral belangrijk dat je weet waar je aan toe bent. Daarom is het belangrijk dat je het keuringsattest onmiddellijk opvraagt. De meeste problemen zijn niet onoverkomelijk. Je kijkt het best goed uit in het geval van een isolatiefout. Want afhankelijk van de aard en de locatie van de fout kan dit veruit het meeste kosten.

Breng het onmiddellijk in orde

Een afgekeurde installatie moet je binnen de achttien maanden na het verlijden van de akte in orde brengen. Doe het onmiddellijk, want er staan mensenlevens op het spel! Zeker in geval van een isolatiefout is het risico op brand of elektrocutie reëel. Bovendien kan je verzekeraar in geval van een incident dwars gaan liggen omdat je niets hebt ondernomen om de installatie te regulariseren.

Wens je meer informatie of heb je nog vragen rond de opmaak van elektrische schema’s? Neem contact op met joris@rmbt.be of contacteer ons telefonisch op 09 277 07 07