Ik wil een elektrische laadpaal plaatsen. Heb ik een vergunning nodig?

Voor de installatie van een elektrische laadpaal op de parking van uw bedrijf, heeft u geen stedenbouwkundige vergunning nodig. Sinds 29 september 2016 zijn immers heel wat méér werken en handelingen vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning.

Onder andere volgende werken en handelingen in, aan en bij gebouwen (woningen of andere gebouwen) zijn nu ook vrijgesteld:

  • toegangspoorten tot een hoogte van maximaal 2 meter, in afgebakende zeehavengebieden zelfs tot een hoogte van 3 meter;
  • de plaatsing van een elektrische laadpaal;
  • constructies zoals ventilatiebuizen, airco’s, schoorsteenpijpen, dakgoten en hemelwaterafvoerbuizen die niet meer dan 3 meter boven de nok van het dak uitsteken;
  • de plaatsing van glasbollen, kledingcontainers en andere boven- of ondergrondse houders voor de selectieve verzameling en ophaling van afval, voor zover de gezamenlijke oppervlakte kleiner is dan 20 m².

Een stedenbouwkundige vergunning heeft u ook niet langer nodig voor de plaatsing van communicatiekabels, leidingen en aansluitdozen aan de buitenkant van bestaande gebouwen, in de kleur van de gevel of een andere onopvallende kleur, als de installatie niet boven het gebouw of de constructie uitsteekt. In industriegebieden worden nog tal van andere constructies, verhardingen en bijgebouwen voortaan vrijgesteld als ze voldoen aan een reeks beperkende voorwaarden zoals afstanden, oppervlaktes en hoogtes.

Wens je meer informatie of heb je nog vragen rond elektrische laadpalen? Neem contact op via technics@rmbt.be of contacteer ons telefonisch op 09 277 07 07.

Laadpaal op locatie

Laadpaal op locatie